Act Constitutiv

Cod Etic
Statut

Inscriere
Membri

Evenimente
Sectiuni
CartiContact

 

 

Membrii Asociatiei se angajeaza sa participe la formarea jurnalistilor si comunicatorilor, la cel mai inalt nivel, respectand egalitatea in sanse si etica oportunitatilor educationale.
In acest scop am redactat Codul de Etica al Asociatiei, al carui proiect vi-l supunem atentiei in continuare:
Cod de Etica
(Principii)

1. Respectarea tuturor punctelor de vedere

Membrii AFCOM se angajeaza:

1.1. Sa promoveze libertatea de exprimare si de opinie.

1.2. Sa respecte si sa incurajeze drepturile studentilor si ale profesorilor.

1.3. Sa stimuleze studentii sa descopere valorile profesiei si sa-si dezvolte gandirea critica.

2. Prevenirea conflictelor

2.1 Membrii AFCOM nu vor tolera comportamentele imorale.

2.2 Consiliul Director este sesizat de fiecare data cand apar probleme de etica, generatoare de conflicte sau de incalcari ale Codului Etic.

2.3 In cadrul AFCOM, ideile sunt exprimate in mod deschis, respectandu-se opiniile tuturor membrilor.

2.4 Membrii nu pot implica Asociatia in activitati politice.

2.5 Membrilor Asociatiei le este interzis sa-si insuseasca in nume personal rezultatele activitatilor colective; orice forma de plagiat este condamnata in mod explicit de Asociatie.

3. Responsabilitate

Membrii AFCOM au urmatoarele indatoriri:

3.1 Sa-si asume responsabilitatile ce le revin in educarea si dezvoltarea profesionala a studentilor.

3.2 Sa-si indeplineasca exemplar atributiile in mediul universitar si in ativitatile publice.

3.3 Sa manifeste solidaritatea fata de studenti si colegi (cu exceptia situatilor prevazute la pct 4.3.).

4. Corectitudine si echitate

Membrii AFCOM se angajeaza:

4.1 Sa ii trateze pe ceilalti asa cum si-ar dori sa fie tratati la randul lor in circumstante similare.

4.2 Sa foloseasca practici corecte in evaluarea studentilor si a colegilor.

4.3. Sa sesizeze Consiliul de Etica in privinta acelor comportamente pe care le considera ne-etice.

4.4 Sa sustina si sa practice non-discriminarea in toate domeniile.

5. Demnitate

Membrii AFCOM:

5.1 Respecta demnitatea studentilor si a colegilor.

5.2 Respecta diversitatea in toate formele ei.

6. Membrii AFCOM urmaresc excelenta prin:

6.1 preocuparea pentru cresterea propriei competitivitati in activitatea didactica, profesionala si stiintifica;

6.2 deschiderea fata de critici si de idei novatoare, venite din partea studentilor si a colegilor;

6.3. incurajarea studentilor si a colegilor pentru a se angaja in cautarea excelentei profesionale;

6.4. sustinerea activitatii stiintifice si a valorificarii ei pe plan international.

7. Angajamentul fata de comunitatea profesionala

7.1 Membrii AFCOM mentin cele mai bune relatii de colaborare cu studentii, cadrele didactice, reprezentantii profesiei si promoveaza solidaritatea academica.

Acest Cod Etic intra in vigoare de la data aprobarii lui de catre Adunarea Generala.

Incalcarile Codului Etic vor fi supuse dezbaterii Consiliului de Etica. Acesta va propune sanctiunile prevazute de Statutul AFCOM.