Act Constitutiv
Cod Etic
Statut

Inscriere
Membri

Evenimente
Sectiuni
CartiContact

Secţiuni propuse pentru organizarea Asociaţiei:

- Dreptul comunicării şi deontologie - persoane de contact: Brânduşa Armanca - Universitatea Aurel Vlaicu, Arad (brindusa.armanca@gmail.com) şi Raluca Radu - FJSC, Universitatea din Bucureşti (raluca.radu@fjsc.ro)

- Jurnalism (presa scrisă, audio-vizual, new media) - persoane de contact: Elena Abrudan-Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj (abrudanelena@yahoo.com) şi Georgeta Drulă- FJSC, Universitatea din Bucureşti (gdrula@yahoo.com)

- Relaţii publice şi publicitate - persoane de contact: Cristina Coman - FJSC, Universitatea din București (cristinacoman2004@yahoo.com), Delia Balaban - Universitatea "Babeş-Bolyai" (publicitate_ubb@yahoo.com) şi Mădălina Moraru- FJSC, Universitatea din Bucureşti (moraru_mada12@yahoo.com)

- Teorii, probleme societale şi metode de cercetare - persoane de contact: Daniela Rovenţa-Frumuşani - FJSC, Universitatea din Bucureşti (danifrumusani@yahoo.com), Nicolae Perpelea - ISAR, Academia Română (perpelea@gmail.com) şi Mihai Coman - FJSC, Universitatea din Bucureşti (mcoman53@yahoo.com)

- Educaţie pentru comunicare şi media - persoane de contact: Luminiţa Roşca - FJSC, Universitatea din Bucuresti (lumirosca@yahoo.com) şi Laurentiu Şoitu - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (soitu@uaic.ro).