Act Constitutiv

Cod Etic
Statut

Inscriere
Membri

Evenimente
Sectiuni
CartiContact

 

 

 

Asociația Formatorilor din Jurnalism şi Comunicare reunește următoarele categorii de persoane:

cadre didactice din învăţământul universitar şi pre-universitar care desfăşoară activităţi de formare şi de cercetare în domeniile jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii;

jurnalişti, specialişti în relaţii publice şi publicitate, alţi angajaţi în domeniile comunicării instituționale care desfăşoară activităţi de formare şi de cercetare în domeniile jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii;

cercetători care desfăşoară activităţi de formare şi de cercetare în domeniile jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii.


Asociația îşi propune următoarele obiective:

îmbunătăţirea calităţii procesului de formare a specialiștilor din jurnalism şi comunicare prin implementarea standardelor naționale şi internaționale de calitate în formarea specialiștilor din domeniile jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii;

realizarea unui dialog permanent şi colegial între mediul educațional, mediul profesional, mediul de cercetare şi societatea civilă;

investigarea științifică a fenomenelor specifice comunicării de masă, a implementării noilor tehnici de comunicare, a relaţiilor dintre viaţa economică, socială şi politică şi universul jurnalismului, relațiilor publice şi publicităţii;

promovarea performanţelor academice, de cercetare, profesionale ale cadrelor didactice şi studenţilor, pe plan național şi internaţional.